• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

ox3.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

آب اکسیژنه چیست

آب اکسیژنه یا همان آب معمولی با این تفاوت که در آب معمولی H2O دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن دارد ولی در آب اکسیژنه دو اتم هیدروژن یا دو اتم اکسیژن می باشد با فرمول H2O2 که مایعی است بی بو، بی رنگ که در شست شوی زخم ها کاربرد دارد.آب اکسیژنه با نام های هیدروژن پراکسید، پروکسید هیدروژن نیز شناخته می شود. مایع ای آبی رنگ که با تلاش بسیار زیاد تهیه می شود. نخستین بار آب اکسیژنه در سال 1818 تولید شد. آقای تنارد با اسیدی کردن پراکسید باریم و خارج کردن آب اضافی از طریق تبخیر در خلا موفق به تهیه آب اکسیژنه شد. در هنگام استفاده از این محصول می بایست بسیار دقت کرد چراکه به شدت سوزاننده است. آب اکسیژنه های موجود در داروخانه ها در واقع آب اکسیژنه رقیق شده می باشد که مقدار بسیار جزیی آن آب اکسیژنه بوده و مابقی محلول آب می باشد که بی رنگ، بدون بو و تلخ مزه است.


کلمه کلیدی :

هیدروژن پراکسید - فروش آب اکسیژنه - کاربرد آب اکسیژنه - آب اکسیژنه چیست - قیمت آب اکسیژنه


کارشناس سئو : محبوبه طبرزدی


محصولات مرتبط