00982136303710

کیمیا تهران اسید
FA | EN

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

جنس استوانه

شیشه

جنس پایه

شیشه

شفافیت

شفاف

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی