00982136303710

کیمیا تهران اسید
FA | EN

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

اسید سیتریک Articles

اسید سیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی است که در لیمو ترش و پرتقال وجود دارد.

اسید سیتریک

اسید سیتریک یا جوهر لیمو یکی از اسیدهای آلی است که در لیمو ترش و پرتقال وجود دارد. فرمول شیمیایی آن C6H8O7 می باشد. و نام آیوپاک آن acid است. این اسید توسط دانشمند ایرانی جابربن حیان کشف گردید. اسید سیتریک یک هیدروکسی اسید است. هیدروکسی اسیدها گروهی از اسیدهای کربوکسیلیک هستند که یک گروه عاملی هیدروکسیل به آنها افزوده شده است.

کلمات کلیدی

اسید سیتریک-تاریخچه اسید سیتریک -کاربرد و موارد مصرف اسید سیتریک-اسید سیتریک در صنایع-جوهر لیمو-تولید اسید سیتریک