• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

chemical1b.gif

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

انواع مواد شیمیایی

مواد شیمیای، موادی است که دارای ترکیبی خاصی می باشد. شیمیدان به نام جوزف پراست مفهوم مواد شیمیایی را در سده 18 پس از آزمایشات روی ترکیباتی مانند مس کربنیت بکار برد. او نتیجه گرفت که همه نمونه ها از یک ترکیب، یک نوع ساختمان دارند و این نمونه ها از همه ابعاد مانند یکدیگرند و این ابعاد مطابق با میزان عناصر موجود در ترکیب، متغیرند. این قضیه اکنون به قانون ثابت ترکیب مشهور است.


بعدها با پیشرفت روش ها برای ترکیب مواد شیمیایی، مخصوصا در شیمی آلی، کشف شمار بیشتری از عناصر شیمیایی و فراگیری فنون نو در تجزیه شیمیایی که از آن برای تصفیه عناصر و ترکیبات از مواد شیمیایی به کار می بردند، راهنمایی برای پایه گذاری شیمی نوین بود. این مفاهیم در بسیاری از کتاب های شیمیایی تعریف شده اند.


یک نمونه رایج در مواد شیمیایی، آب است. این ماده همه جا ویژگی یکسان دارد و نسبت هیدروژن به اکسیژن آن همیشه به یک اندازه است؛ یعنی نمونه آن چه از رودخانه گرفته شود و چه در آزمایشگاه ساخته شود، یک ویژگی دارد. مواد شیمیایی که در یک فرآیند با هم واکنش می دهند دیگر نمیتوانند از هم جدا شوند و در طبیعت مواد شیمیایی که خالص یافت شوند بسیار نادر هستند. شماری از این نوع مواد شیمیایی عبارتند از : الماس، طلا، کلرید سدیم، شکر. به طور کلی مواد شیمیایی لز سه نوع جامد، مایع و گاز تشکیل می شوند و ممکن است که مواد شیمیایی با تغییر فشار و حرارت به شکل های مختلف خود درآید.


مواد شیمیایی به دسته بندی های مختلفی تقسیم می شود :

1. مواد شیمیایی پودری 2. اسیدها 3. مواد آبکاری 4. مواد پرداختکاری 5. مواد آزمایشگاهی 6. حلال های شیمیایی 7. مواد شوینده 8. مواد نساجی 9. محلول های شیمیایی 1. روغن های شیمیایی می باشد.


کلمات کلیدی :

انواع مواد شیمیایی - مواد شیمیایی فروش - لیست مواد شیمیایی - مواد شیمیایی آزمایشگاهی - مواد شیمیایی چیست - مواد شیمیایی صنعتی - تعریف مواد شیمیایی - مواد شیمیایی مرک - مواد شیمیایی در تهران و خراسان رضوی - msds مواد شیمیایی - مواد شیمیایی


محصولات مرتبط

کربنات نیکل

C.H4.Ni3.O7..4H2O