00982136303710

کیمیا تهران اسید
FA | EN

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

نوع بالن حجمی

کلاس A

ویژگی

مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی