00982136303710

کیمیا تهران اسید
FA | EN

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

برند بومه سنج

چین و فرانسه

جنس

شیشه

بازه اندازه گیری

0-70

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی