• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

sulfuric20b.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

تولید اسید سولفوریک به روش مجاورت

بدین منظور به معرفی یکی از روش های تولید اسید سولفوریک به نام روش مجاورت می پردازیم :

در مرحله اول گوگرد سوزانده می شود تا دی اکسید گوگرد حاصل شود :

S(s) + O2(g)SO2(g)

سپس در تری اکسید گوگرد با حضور کاتالیزور اکسید و انادیوم اکسیده می شود. این واکنش برگشت پذیر و حرارت زا است :

2SO2(g) + O2(g) = 2SO3(g)(in presence of V2O5)

تری اکسید سولفور جذب اسید سولفوریک 98 -97 درصد می شود و سپس با آب رقیق سازی می شود.


کلمات کلیدی :

اسید سولفوریک - اسید سولفوریک چیست - فروش اسید سولفوریک - اسید سولفوریک msds - اسید سولفوریک غلیظ - اسید سولفوریک 98 درصد - اسید سولفوریک دودکننده - اسید سولفوریک صنعتی - قیمت اسید سولفوریک - اسید سولفوریک و کاربرد های آن - اسید سولفوریک در کشاورزی - قیمت خرید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک در چرم سازی - اسید سولفوریک در رنگرزی - تولید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک در باران - تولید اسید سولفوریک - موارد استفاده از اسید سولفوریک - کاشف اسید سولفوریک - باران اسیدی - کاشف هیدروژن