00982136303710

کیمیا تهران اسید
FA | EN
عکس مقاله

شوینده ها

شوینده ها اصولا موادی هستند که هدف استفاده از آنها پاک کردن آلودگی ها، چرک و مواد مضری است که روی پوست قرار دارند و شستشوی آنها با آب معمولی و ساده امکان پذیر نیست. شوینده ها را می توان به دو دسته صابونی و غیر صابونی تقسیم بندی کرد. مواد صابونی سنتی تر هستند و کشف آنها به دوران مصر باستان بر می گردد.

اولین ماده ای که به عنوان شوینده ساخته شد، صابون بود. از عمر آن صدها سال می گذرد. از آن زمان تا کنون تنوع تولید شوینده ها به حدی رسیده که قابل شمارش نیست. تمامی این محصولات از مواد اولیه ای تشکیل می شوند که به تفصیل هریک شرح داده و به بیان کاربرد آن پرداخته شده است.

مشاهده بیشتر

at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1499