• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

dea1b.gif

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

آمین ها

آمین ها ترکیبات آلی هستند که جزو بازها به شمار رفته و یک اتم نیتروژن مرکزی و یک یا دو یا سه گروه آلکیل متصل به آن هستند که به ترتیب آمین نوع یک، آمین نوع دو و آمین نوع سه نامگذاری می شوند آمین ها معمولا از آمونیاک استخراج می شوند که جای هیدروژن ها گروه آلکیلی قرار می گیرند. خاصیت بازی آمین نوع دوم از بقیه بیشتر بوده و این گروه با تاثیر روی سیستم عصبی انسان کاربردهای گسترده ای پیدا کرده اند و بعضی از پیک های عصبی انسان مانند آدرنالین آمین اند و بعضی از جلوگیری کننده ها مانند مرفین نیز در گروه آمین ها قرار می گیرند. از دیگر ترکیبات آمین ها می توان به کدیین، افندرین، اشاره کرد. از دیگر آمین های مهم آمینواسیدها نیز هستند.


امنیت :

آمین های کوچک سمی اند و بعضی از آنها خاصیت خورندگی پوست انسان را دارند و آمین های بزرگ معمولا از لحاظ زیست شناسی بسیار فعالند.


کلمات کلیدی :

مونو اتانول آمین - دی اتانول آمین چیست - دی اتانول آمین msds - کاربرد دی اتانول آمین - کوکونات دی اتانول آمید- قیمت دی اتانول آمین - منو اتانول آمین - فروش دی اتانول آمین - فرآورده های نفتی - آرایشی بهداشتی - ترش و شیرین - آمین ها - حلال ها.


محصولات مرتبط