00982136303710

کیمیا تهران اسید
FA | EN

مشخصات فنی Technical Specifications
مشخصات فنی محصول کیمیا تهران اسید

جنس

شیشه

کاربرد

پزشکی

ویژگی

مقاومت بالا در برابر شوک حرارتی

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی