• info@tehranacid.com

به کیمیا تهران اسید خوش آمدید !

asetat-potasium-400.jpg

1

گالری  کیمیا تهران اسید
گالری  کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید
گالری کیمیا تهران اسید

پتاسیم استات

پتاسیم استات با فرمول شیمیایی CH3CO2K یک ترکیب شیمیایی با جرم مولی g/mol 98.15 می باشد. شکل ظاهری این ترکیب ، پودر بلورین سفید است.


صنایع مورد استفاده پتاسیم استات :

استات پتاسیم در بسیاری از صنایع مانند ضدیخ در فرودگاه ها ، آتش خاموش کن در صنعت تولیدکنندگان کپسول های آتش نشانی ، افزودن مواد خوراکی به منظور تنظیم کننده و نگه دارنده اسیدیته مواد غذایی و صنایع دیگر مورد مصرف واقع می شود . استات پتاسیم معمولا از واکنش اسید استیک با مواد پتاسیم دار مانند هیدروکسید پتاسیم یا کربنات پتاسیم تولید می شود.

CH3 +KOH ---->CH3COOK + H2O

این واکنش از نوع واکنش های خنثی سازی اسید – باز است. از واکنش خنثی سازی آب ، اسید استیک و هیدراکسید پتاسیم حاصل می شود.

پتاسیم استات به عنوان جایگزین برای پتاسیم کلرید در شرایطی که محدودیت های زیست محیطی در استفاده از پتاسیم کلرید وجود دارد استفاده می شود. قابلیت این دو محصول اساسا مانند یکدیگر است. پتاسیم استات چندین برابر بیشتر از پتاسیم کلرید قابلیت حل شدن در آب را دارد ، ولی این ویژگی مزیت کمی برای تثبیت شوره ارائه می دهد. حلالیت پتاسیم استات به طور قابل توجهی با افزایش دما افزایش می یابد

از پتاسیم استات به عنوان یک افزودنی غذایی ، نگهدارنده و تنظیم کننده ی اسیدی بودن مواد غذایی استفاده می شود. این ماده در پزشکی و بیو شیمی نیز کاربرد دارد. در پزشکی ، از پتاسیم استات به عنوان قسمتی از پروتکل های جایگزینی در درمان کتواسیدوز دیابتی به علت قابلیت آن در تجزیه به بی کربنات و کمک به خنثی سازی استات اسیدوتیک ، استفاده می شود.


کلمات کلیدی

پتاسیم استات - استات سدیم چیست - قیمت فروش استات سدیم


محصولات مرتبط