00982136303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

اسید سولفوریک ویکیپدیا Articles

اسید سولفوریک در گذشته با نام جوهر گوگرد خوانده می شد اسیدی با فرمول شیمیایی H2SO4 می باشد. Ph اسید سولفوریک 0.5 می باشد. شکل ظاهری مایع شفاف، بی رنگ می باشد. این ماده دارای مولکول های قطبی است که می توانند با یکدیگر پیوند هیدروژنی برقرار کنند. پس اسید سولفوریک مایعی است با نقطه جوش بالا و هم چنین یک مایع ویسکوز محسوب می شود. همین شرایط مولکولی باعث می شوند که اسید سولفوریک به خوبی در آب حل می شود و محلول های اسیدی مختلف تولید می کند.

کلمات کلیدی :

سولفوریک اسید - اسید سولفوریک چیست - فروش اسید سولفوریک - اسید سولفوریک msds - اسید سولفوریک غلیظ - اسید سولفوریک 98 درصد - اسید سولفوریک دودکننده - اسید سولفوریک صنعتی - قیمت اسید سولفوریک - اسید سولفوریک و کاربرد های آن - اسید سولفوریک در کشاورزی - قیمت خرید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک در چرم سازی - اسید سولفوریک در رنگرزی - تولید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک در باران - تولید اسید سولفوریک - موارد استفاده از اسید سولفوریک - کاشف اسید سولفوریک - باران اسیدی - کاشف هیدروژن