00982136303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

تولید صنعتی اسید سولفوریک به روش تماسی Articles

تولید سولفوریک اسید به دو روش کلی صورت می گیرد. یکی از این روش ها، تولید اسید سولفوریک به روش تماسی می باشد.

در سال 1832 یک تاجر انگلیسی روشی اقتصادی برای تولید اسید سولفوریک غلیظ ابداع کرد که امروزه به نام فرآیند تماسی معروف است و قسمت اعظم اسید سولفوریک در دنیا به این روش تولید می‌گردد. این فرآیند در سه مرحله صورت می‌گیرد که عبارتند از : تهیه و خالص سازی – اکسیداسیون کاتالیکی – تولید.

1. تهیه و خالص سازی :

خالص سازی و هوا برای جلوگیری از مسموم‌شدن کاتالیزور لازم است. گازها پس از شستشو با آب ، با اسید سولفوریک خشک می‌شوند.

2. اکسیداسیون کاتالیکی :

با در دمای بالاتر از 450 درجه سانتیگراد و فشار 2 atm و کاتالیزور پنتا اکسید وانادیم واکنش داده و تولید می‌کند. تولید شده از میان تبادلگر گرمایی عبور داده شده و در اسید سولفوریک غلیظ حل شده و تولید الئوم می‌کند. به دلیل اینکه انحلال در آب بسیار گرمازا بوده و بجای اسید سولفوریک مایع ، مه تولید می‌شود، انحلال مستقیم در آب عملی نمی‌باشد.

3. تولید :

اولئوم با آب واکنش داده و اسید سولفوریک تولید می‌کند.