00982136303710

کیمیا تهران اسید

توضیحات description
توضیحات محصول کیمیا تهران اسید

غلطک پرداختکاری یکی از ابزار سنگین جهت استفاده در صنعت پرداختکاری می باشد. این دستگاه پایه ای ثابت دارد و قسمت دواری داردکه سمباده نواری روی آن قرار می گیرد.

فرم ثبت نظر Comment Form
فرم نظرخواهی کیمیا تهران اسید

کد امنیتی