009821-36303710

کیمیا تهران اسید

اولین نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی

اولین دوره نمایشگاه مواد و صنایع شیمیایی با هدف معرفی ظرفیت ها و توانمندی کشور در حوزه صنعت مواد شیمیایی برگزار گردید. اتحادیه صنف تهیه کنندگان و فروشندگان مواد شیمیایی تهران با توجه به اهداف بلند مدت در راستای ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید و تامین کنندگان مواد و تجهیزات شیمیایی و آزمایشگاهی با مصرف کنندگان برای اولین بار با مشارکت شرکت CLI اقدام به راه اندازی نمایشگاه مذکورکرد. این رویداد برای اولین بار بعد از نیم قرن با مشارکت طیف وسیعی از اقشار مختلف اعم از دانشگاهی سازمان‌های مردم‌ نهاد، مدیران میانی و متخصصان و صاحب ‌نظران و اساتید دانشگاهی در رشته های مرتبط برگزار گردید. حضور در نمایشگاه بستر مناسبی برای تعامل بین فعالان این حرفه از جمله تولیدکنندگان ، بازرگانان ، توزیع کنندگان ، ارایه کنندگان خدمات و بهره برداران می باشد.

کیمیا تهران اسید

اهداف برگزاری نمایشگاه مواد و تجهیزات صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی

معرفی ظرفیتها و توانمندی های کشورمان در حوزه صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی از ابعاد مختلف اعم از تولید ماشین آلات، مواد اولیه، تجهیزات و خدمات وابسته

ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید و تامین کنندگان مواد و تجهیزات شیمیایی و آزمایشگاهی با مصرف کنندگان

عرصه آخرین پیشرفتهای صنعتی توسط شرکتهای پیشرو بین المللی

کیمیا تهران اسید

ایجاد فضایی برای تعامل بین فعالان حوزه صنایع شیمیایی و آزمایشگاهی از قبیل تولیدکنندگان، بازرگانان، ارائه کنندگان خدمات و توزیع کنندگان

ایجاد بستری جهت تعامل هر چه بیشتر نهادهای علمی و پژوهشی کشور با صنعتگران داخلی و خارجی

همچنین این نمایشگاه با حضور گروه کالاهای مواد شیمیایی و پتروشیمی و تجهیزات آزمون و اندازه گیری ، بهداشتی، تجهیزات فرآیندی ، خدمات زیست محیطی و نانو فناوری ، خدمات مهندسی، خدمات سیستمهای اطلاعاتی و مستند سازی و همچنین با مشارکت مراکز پژوهشی و دانشگاهی و انجمن های علمی و نشریات کشور برگزار گردید.