009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

ایزو های دریافتی کیمیا تهران اسید Articles

ایزو

ایزو 2015 : 14001

استاندارد مدیریت زیست محیطی (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه-ریزی¬های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود این نوع نگرش به این استاندارد می¬تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی با تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

مواد شیمیایی

ایزو 2015 : 9001

به کارگیری یک سیستم مدیریت کیفیت، یک تصمیم استراتژیک برای سازمان است که به سازمان کمک می نماید تا عملکرد کلی خود را بهبود داده و یک مبنای منطقی برای فعالیت های توسعه پایدار فراهم نماید. مبنای بالقوه استقرار مدیریت کیفیت بر اساس این استاندارد بین المللی برای یک سازمان شامل موارد زیر می باشد:

توانایی ارائه مستمر محصولات و خدماتی که الزامات مشتری، قانونی مقرارتی را برآورده می سازند.

تسهیل فرصت ها به منظور افزایش رضایت مشتری

پرداختن به ریسک ها و فرصت های مرتبط با اهداف و محیط سازمان

توانایی اثبات انطباق با الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت، ایت استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف های درون و برون سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.

مقصود این استاندارد بین المللی به این معنی نیست که نیاز به موارد زیر باشد:

یکسانی در ساختار سیستم های مختلف مدیریت کیفیت

هم راستایی مستندات با ساختار بند به بند ایت استاندارد بین المللی

استفاده از واژگان خاص این استاندارد بین المللی در سازمان

الزامات سیستم مدیریت کیفیت مشخص شده در این استاندارد بین المللی، مکمل الزامات محصولات و خدمات می باشد.

این استاندارد بین المللی رویکرد فرآیند شامل چرخه PDCA و تفکر مبتنی بر ریسک را بکار گرفته است.

رویکرد فرآیندی سازمان را قادر می سازد تا اطمینان یابد که منابع کافی به فرآیندها اختصاص یافته و مدیریت می شوند و فرصت های بهبود تعیین شده بر روی آن ها اقدام انجام می گیرد.

مواد شیمیایی

ایزو 2016 : 45001

ایزو 14001 استاندارد بین المللی است که اصول سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) را تعریف می کند - سیستمی است که شرکت ها بر تاثیر گذاری محیط زیست خود تاثیر می گذارند. ماموریت ایزو 14001، که توسط انجمن بین المللی استاندارد سازی (ISO) در سال 1996 تصویب شد، ادغام EMS را در زمینه های اصلی مدیریت شرکت قرار می دهد. در ایجاد استاندارد تعداد زیادی از شرکت های تولیدی و سازمان های دولتی و غیر دولتی را شامل می شد.

انگیزه ی کوچکترین الزام آور است بر اساس تقاضای اجتماعی، برنامه های دولتی ارائه شده برای ارائه خدمات عمومی به منظور حمایت از سازمان هایی که سیستم حفاظت از محیط زیست را در فعالیت های خود ایجاد می کنند. به این ترتیب سازمان اعلام می کند که مسائل زیست محیطی به آن بی تفاوت نیستند. در مديريت مديريت سازمان، محيط زيست به واسطه عملكرد آن تحت تأثير قرار نگرفته است. از آنجایی که نیازهای زیست محیطی در حال افزایش است، سازمان تقریبا یک الزام قانونی برای مدیریت سیستم مدیریت زیست محیطی است که همچنین تاثیر مثبتی بر مشتریان دارد.اگر شرکت تصمیم خود را برای دریافت گواهی گواهینامه (انطباق) سیستم مدیریت محیط زیست خود را با الزامات ایزو 14001، باید یک سیستم مدیریت محیط زیست را ایجاد، مستند سازی، پیاده سازی و نگهداری و به طور مداوم بهبود اثربخشی آن. ماهیت اجرای سیستم مدیریت زیست محیطی، شناسایی "جنبه های زیست محیطی" است، یعنی عناصر فعالیت ها، محصولات یا خدماتی که در شرایط خاصی بر محیط تاثیر می گذارند، از ماهیت این جنبه ها متغیر "پیچیده" "سیستم های مدیریت در سازمان های خاص. البته این شخصیت متفاوت است.به عنوان مثال، یکی دیگر از وزن" جنبه های شیمی با تکنولوژی منسوخ شده و دیگری در دفتر طراحی است. هدف اصلی این است که ترویج استانداردهای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی استاندارد نیازی مطلق برای عملکرد زیست محیطی سازمان نیست، اما اساسا نیازمند رعایت قوانین ملی و محلی است.

مواد شیمیایی

ایزو 2012 : 22301

فرآیند‌ یا فرآیندهای کسب و کار در هر سازمان مهم‌ترین و حیاتی ترین فرآیندهایی می‌باشد که بقا و تداوم یک سازمان به آن بستگی دارد. به همین دلیل یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های مدیران بکارگیری سیاست‌ها و مکانیزم‌هایی است که بتوانند تدوام در کسب و کار سازمان را تضمین نماید. در همین راستا استانداردها و سیستم‌های مدیریتی نظیر سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS که مطابق با استاندارد ISO/IEC 27001 در تلاش جهت ارتقاء امنیت اطلاعات می‌باشد می‌تواند در راستای حفظ و اطمینان از تداوم کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد. اما اهمیت کسب و کار و تداوم آن موجب شده است که در این خصوص نیز یک استاندارد مجزا تحت عنوان ISO 22301 سیستم مدیریت تداوم کسب و کار (BCMS) منتشر گردد. در مقالات قبلی حوزه تداوم کسب و کار با عناوین "مدیریت تداوم کسب و کار به شیوه ای آسان در ISMS" و همچنین "تفاوت میان طرح تداوم کسب و کار(BCP) و طرح بازیابی از حادثه (DRP)" سعی کردیم تا به این مبحث مهم بپردازیم، در این مقاله نیز سعی داریم به صورت مختصر نگاهی به استاندارد مرجع این حوزه داشته باشیم وهمچنین اصطلاحات و پارامترهای پرکاربرد در آن را تعریف نماییم.

نام کامل این استاندارد ISO 22301:2012 Societal security – Business continuity management systems – Requirements یا الزامات سیستم های مدیریت تداوم کسب و کار می باشد که توسط کمیته فنی ISO/TC 223 در حوزه امنیت اجتماعی تدوین شده است. این استاندارد توسط متخصصان تداوم کسب و کار نوشته شده است و چارچوب مناسبی را برای مدیریت تداوم کسب و کار در یک سازمان را فراهم می کند. یکی از ویژگی‌هایی که این استاندارد را از دیگر چارچوب‌ها و استانداردهای دیگر تداوم کسب و کار (نظیر ISO 24762، NIST SP 800-34) متمایز می‌کند، این است که یک سازمان می تواند توسط این استاندارد گواهینامه انطباق معتبر دریافت نماید که جهت افزایش رضایت مشتریان، شرکاء و صاحبان شرکت موثر است.

مواد شیمیایی

ایزو IMS

با توسعه روز افزون و گرایش رو به رشد سازمان ها به استقرار سیستم های مدیریت متناسب با اهداف سازمانی و بنا به خواست مشتریان و طرف های ذینفع خود ، منطق استقرار همزمان چندسیستم

مدیریتی به صورت فراگیر مورد اقبال قرار گرفت. در پاسخگویی به این خواست مشتریان ، الگویی را برای ممیزی همزمان بر اساس استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 و بررسی و یکپارچگی این سیستم ها در حین ممیزی ایجاد و ارائه نموده اند.

گواهی نامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS( integrated management system) نتیجه موفقیت مشتریان در اثبات انطباق سیستم های ممدیریت خود با الزامات استانداردهای مرجع بر اساس مقررات موسسات اعتبار دهنده بین المللی است.

برخی مزایای استقرار یکپارچه سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت محیط

• کاهش زمان استقرار و تسریع در آمادگی سیستم برای ممیزی و صدور گواهی نامه

• کاهش هزینه های استقرار ، ممیزی ونگهداری سیستم

• ایجاد یکنواختی در فعالیت زیر سیستم های مورد نیاز

• تمرکز سازمان اداره کننده و مسئولیت مستقیم اداره و بهبود سیستم ها

• وجهه ی بهتر و نمایش استقرار حرفه ای تر سیستم مدیریت

• کاهش تعداد اجرای ممیزی ها در طول سال

فرایند اجرای ممیزی IMS مشابه اجرای سایر ممیزی ها است. در صورت تمایل ، مشتریان از مزیت یک نوبت پیش ممیزی بهره مند می شوند. اجرای پیش ممیزی با وجود توصیه به اجرا خدمتی احتیاری و بر اساس در خواست کارفرما ارائه میشود. ممیزی صدور در دو مرحله ودر ادامه آن فرایند ارزیابی مستقل(veto) و در صورت تایید گواهی نامه صادر می شود ممیزی مراقبتی سالیانه به منظور اطمینان از تداوم اجرا و اثربخشی سیستم مدیریت یکپارچه به صورت سالیانه (ادواری) برنامه ریزی و اجرا می شود.

مواد شیمیایی