009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

باران اسیدی چیست ؟ Articles

شرکت ها، کارخانه ها و ماشین ها، کامیون ها و وسایلی که دارای دودکش هستند، از سوخت فسیلی نظیر زغال و مواد نفتی استفاده می کنند. سوخت این دو نوع ماده موادی نظیر اکسید گوگرد و اکسید های نیتروژن را وارد هوا می سازد. در فضا این اکسید ها تغییر می کنند. به گرد و غبار و باران اسیدی تبدیل می شوند. سپس به صورت بارش های خشک یا تر به سطح زمین بر می گردند.

گازها و بخارهایی که از دستگاه های دارای سوخت فسیلی وارد هوا می شوند، در هوا خیلی به بالا نمی روند و در صورت عدم ترکیب با آب، به صورت گرد و غبار اسیدی در می آیند. گرد و غبار اسیدی ضمن فرود آمدن بر زمین به نمای ساختمان ها و بناهای سنگی می چسبد و موجب فرسایش آنها و کاهش عمر مفید آنها می گردد. گرد و غبار اسیدی حتی به چرم، کاغذ و لباس نیز آسیب می رساند. این غبارها حیات درختان و حتی گیاهان را مورد تهدید قرار داده و رشد گیاهان و غلات را کاهش می دهند و تاکنون سبب آسیب به میلیاردها تن غلات شده اند.

اکثر شهرهای بزرگ صنعتی مورد تهدید غبارهای اسیدی قرار دارند. شهر لندن در زمستان سال 1952 مورد تهاجم شدید غبارهای اسیدی قرار گرفت و این امر موجب مرگ زودرس 4000 نفر از افراد بیمار گردید. این سانحه باعث شد که مسئولین شهر اقدامات پیشگیرانه ای را در جهت کنترل آلودگی هوا به عمل آورند. در نتیجه امروزه شهر لندن در زمره شهر هایی به شمار می رود که هوای نسبتا تمیزی دارند.

مواد آلوده کننده هر قدر در فضا بیشتر بمانند ترکیبات زیادتری حاصل می شود که اسیدها یکی از ترکیبات آنها می باشند. اسیدها به کمک بادهای شدید می توانند برای روزهای متوالی در هوا باقی بمانند و صدها کیلومتر مسافت را طی کنند و به ترتیب از کشوری به کشور دیگر انتقال یابند.

اگر غبار اسیدی با ذرات آب موجود در اتمسفر هوا مخلوط شود، به صورت باران اسیدی فرو میریزد و به محیط زیست ما به راه های گوناگون آسیب می رساند. باران اسیدی مستقیما به درختان و روییدنی ها اثر می کند. در خاک فرو می رودو تعادل شیمیایی آن را به هم می ریزد. این باران پس از فرود آمدن بر زمین به داخل رودخانه ها و دریاچه ها راه می یابد و حیوانات و گیاهان آبزی را به هلاکت می رساند. البته اگر مقدار اسید سولفوریک این باران کم باشد نه تنها زیاد آور نیست برای از جهاتی هم مفید است. زیرا به حل کانی های موجود در خاک کمک می کند و گیاهان به راحتی می توانند از آن تغذیه کنند.

کلمات کلیدی :

سولفوریک اسید - اسید سولفوریک چیست - فروش اسید سولفوریک - اسید سولفوریک msds - اسید سولفوریک غلیظ - اسید سولفوریک 98 درصد - اسید سولفوریک دودکننده - اسید سولفوریک صنعتی - قیمت اسید سولفوریک - اسید سولفوریک و کاربرد های آن - اسید سولفوریک در کشاورزی - قیمت خرید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک در چرم سازی - اسید سولفوریک در رنگرزی - تولید اسید سولفوریک - اسید سولفوریک در باران - تولید اسید سولفوریک - موارد استفاده از اسید سولفوریک - کاشف اسید سولفوریک - باران اسیدی - کاشف هیدروژن