009821-36303710

کیمیا تهران اسید

حمل و نقل Articles

آشنایی با دپارتمان حمل و نقل در کیمیا تهران اسید

انواع حمل و نقل

1- کامیون و تریلر

2- خاور

3- نیسان

4- وانت

5- سواری

6- موتور سیکلت

نحوه حمل بار به وسیله موتور سیکلت

ظرفیت حمل توسط موتور سیکلت از 1 تا 150 کیلوگرم می باشد.

نحوه حمل گالن :

در صورت خرید محصولاتی که بصورت مایع هستند و در گالن حمل می شوند بدین صورت است که 1 تا 5 گالن سبک و در صورت سنگین بودن 3 گالن قابلیت حمل در مناطق 22 گانه تهران را دارد.

مواد شیمیایی

نحوه حمل بار به وسیله خودرو سواری

ظرفیت حمل توسط خودرو سواری 5 تا 15 گالن می باشد.

نکته :

در صورت دور بودن مسافت به نحوی که موتور سیکلت قادر به حمل بار به آن نقاط نباشد مورد استفاده قرار می گیرد.

بطور مثال : دماوند ، کرج ، شهریار و دیگر مناطق دور دست

نحوه حمل بار به وسیله وانت

توانایی حمل با ر با ظرفیت 100 تا 1000 کیلوگرم در نقاط 22 گانه شهر تهران و کلیه استان ها

مواد شیمیایی

نحوه حمل بار به وسیله نیسان

حمل و نقل کلیه محصولات با بسته بندی های مختلفی همچون گالن ، کیسه ، تانکر شامل می شود.

ظرفیت حمل نیسان بدین صورت است :

1- حمل تانکر اسید تا 3 تن

2- حمل همزمان 2 تانکر آب مقطر

3- حمل کیسه تا 2.5 تن

نکته :

کلیه امور بارگیری و تخلیه اسید را شامل می شود. مناطق 22 دوگانه شهر تهران و کلیه استان ها

نحوه حمل بار به وسیله خاور

بارگیری بیش از 2 تن توسط خاور صورت می گیرد و ظرفیت حمل آن 5 تن می باشد.

مناطق 22 گانه شهر تهران و کلیه استان ها

نحوه حمل توسط کامیون و تریلر

ظرفیت حمل توسط خودروهای سنگین 5 تا 25 تن می باشد.

مناطق 22 گانه تهران و کلیه استان ها

شماره تماس واحد حمل و نقل

آقای شکوهی : 09103164842

مواد شیمیایی