009821-36303710

کیمیا تهران اسید

با سلام و احترام

نظر به اینکه این شرکت در نظر دارد به منظور ارتقای کمیت و کیفیت محصولات،رضایتمندی مشتریان خود رامورد سنجش قرار دهدکه بتواند با استفاده از نظر آنان موارد ذیل الذکر را بهبود بخشد لذا خواهشمند است این پرسشنامه را تکمیل و ارسال فرمایید.یقینا این همکاری شما موجب راهگشایی ارائه خدمات بهتر در عرضه محصولات این شرکت خواهد شد.

مشخصات

ردیف موارد ارزیابی عملکرد
1 میزان رضایتمندی از کیفیت و عملکرد محصول پس از استفاده عالی خوب متوسط ضعیف
2 میزان رضایتمندی از کیفیت محصول در مقایسه با سایر محصولات مشابه در بازار عالی خوب متوسط ضعیف
3 میزان رضایتمندی از شکل ظاهری محصول عالی خوب متوسط ضعیف
4 میزان انطباق کیفیت محصول با آنالیز ارائه شده عالی خوب متوسط ضعیف
5 میزان رضایتمندی از شکل، رنگ و طرح بسته بندی عالی خوب متوسط ضعیف
6 میزان رضایتمندی از تحویل به موقع محصول (از صدور حواله تا تحویل) عالی خوب متوسط ضعیف
7 میزان رضایتمندی از نحوه همکاری راننده و باربری عالی خوب متوسط ضعیف
8 میزان رضایتمندی از شیوه پاسخگویی کارشناس دفتر بازرگانی عالی خوب متوسط ضعیف
9 میزان رضایتمندی از اطلاعات داده شده توسط کارشناس بازرگانی و وبسایت عالی خوب متوسط ضعیف
10 میزان تمایل برای معرفی محصولات این شرکت به سایرین عالی خوب متوسط ضعیف

چنانچه پیشنهادی در جهت بهبود عملکرد و ارائه کالا و خدمات دارید و یا مطلبی مورد توجه شما بوده است که در این پرسشنامه لحاظ نشده است، لطفاً در این قسمت مرقوم فرمائید:

از این که این فرم را صبورانه تکمیل نمودید از شما سپاسگزاریم