009821-36303710

کیمیا تهران اسید

کاتالوگی برای دانلود وجود ندارد

حضور کیمیا تهران اسید در مجمع جهانی مدیریت Articles

اهداف برگزاری مجمع جهانی مدیریت

به پیشنهاد جمعی از NGO ها، انجمن ها و فعالینبخش خصوصی و نیز همراهی بنیاد اروپایی مدیریت مقرر گردید، مجمع جهانی مدیریت در سال 2018 در مرکز همایش های صدا و سیما با هدف ارائه آخرین دستاوردهای کشورهای توسعه یافته در حوزه مدیریت در 4 مهر ماه 97 برگزار گردید. انتقال تجربه، دانش و معلومات اساتید جهانی این مجمع که در بالاترین سطح مدیریت در جهان دستاوردها و موفقیت های بی نظیری بدست آورده اند، فرصت قابل ملاحظه ای را برای مدیران کشور فراهم کرد تا بتوانند با استفاده از این ابزارها، روش ها و تکنیک ها به ارتقا و پیشرفت خود و سازمانشان بیش از پیش کمک کنند.

این دوره با میزبانی جمعی از سخنرانان مطرح بین المللی و مدیران توانمند کشور برگزار گردید. تمرکز بر خدمات مشتری، خلق تجربه مشتری، باشگاه مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان مد نظر بود، تا بتوانند راهکارها و روش هاس جدید و نوین در حوزه بهبود امور مشتریان و توسعه فروش و سودآوری سازمان ها را فراهم آورد.

تجلیل از مدیران برتر

در این دوره مدیران برتر فعال در حوزه های مختلف معرفی شدند و مورد تجلیل قرار گرفتند.

جناب مهندس محمودرضا یوسفی با بیش از یک دهه سابقه مدیریت کیمیا تهران اسید و فعالیت در حوزه مواد شیمیایی به عنوان یکی از مدیران برتر حوزه صنعت کشور معرفی شدند.

کیمیا تهران اسید

کیمیا تهران اسید

کیمیا تهران اسید

کیمیا تهران اسید

کیمیا تهران اسید

کیمیا تهران اسید

کیمیا تهران اسید

کیمیا تهران اسید