00982136303710

کیمیا تهران اسید
عکس مقاله

مواد و وسایل پرداختکاری

شرکت کیمیا تهران اسید ارائه دهنده انواع مواد و تجهیزات آبکاری :

انواع مواد آبکاری :

انواع سیانور - المنت شیشه ای - نیکل برداری گرم - آب کننده - سبد تیتانیوم - قلاب تیتانیوم - محلول سیاه نور - فرچه کنفی

انواع فلزات :

روی - نیکل - مس - قلع - کروم - آلومینیوم

انواع تجهیزات آبکاری :

سبد تیتانیوم - قلاب تیتانیوم - محلول سیاه نور - فرچه کنفی - دستگاه پرداختکاری - زیر نواری - نمد و.......

مشاهده بیشتر

at MyWebServerNamespace.MyWebServer.LoadCmsValues(Content cms, Ssl sslClass, DataSet& Ds, DataTable& fileDt, Socket& mySocket, Byte[]& contentBytes, Boolean& showCmsError) in D:\iteration source - table 13 removed\MyWebServer\MyWebServer.cs:line 1638