در حال انتقال به بانک ... processing...

  • دسته بندی محصولات

   1. مواد قلیایی
  • فقط کالاهای موجود
   • از

    تومان

   • تا

    تومان

   اعمال محدوه قیمت

  مواد قلیایی چیست؟

  مواد قلیایی یا بازها ترکیباتی هستند که در فرمول آنها نشانه شیمیایی یک فلز و یک یا چند گروه OH دیده می شود. نشانه شیمیایی فلز در طرف چپ و گروه OH در طرف راست نوشته می شود مانند NaOH.

  اگر تعداد گروه OH بیشتر از 1 باشد آن را در پرانتز می گذارند مانند Ca(OH)2

  برای نامگذاری بازها، نخست نام فلز سپس واژه هیدروکسید را می آوریم.

  مانند NaOH یا هیدروکسید سدیم

  فلز می تواند اعداد اکسایش داشته باشد عدد اکسایش را با اعداد رومی درون پرانتز نشان می دهند.

  هیدروکسید آهن (II) یا Fe(OH)2

  بازها ترکیباتی هستند که مزه ای تلخ و گس و حالتی لغزنده (صابون مانند) دارند. شناساگرهای مشخصی را از رنگی به رنگ دیگر در می آورند و اسیدها را خنثی می کنند. بازها را از آن رو باز می نامند که از آنها به عنوان پایه و زیر بنای ساخت نمک ها استفاده می شوند. ph این مواد بین 7 تا 14 است.

  مواد قلیایی معروف

  مایع سفیدکننده - خون - آب دهان - صابون - آب دریا - آمونیاک - شامپو - شربت معده

  نظریه سوانت آرنیوس در مورد بازها

  اولین نظریه مدرن تعریف اسید و باز توسط سوانت آرنیوس ارائه شده است. طبق نظریه ایشان باز بدین صورت تعریف می شود : باز ماده ای است که در آب تجزیه می شود و یون های هیدروکسید آزاد می کند.

  خواص بازها 

  • بازها طعم تلخی دارند.
  • ph بازها در شرایط استاندارد بیش از هفت است.
  • بازهای قوی خورنده هستند و با مواد اسیدی به شدت واکنش می دهند.
  • محلول های آبی آن یا بازهای مذاب به یون ها تقسیم می شوند و رسانای الکتریسیته هستند.
  • بازها کاغذ لیتموس قرمز را به رنگ آبی در می آورند، فنولفتالین را صورتی، برگ برموتیمول آبی را به رنگ طبیعی آبی خود نگه می دارند و متیل نارنجی را زرد می کنند.

  کاربرد مواد شیمیایی قلیایی

  • کربنات سدیم محلول شستشو و نرم کننده آب سخت.
  • هیدروکسید کلسیم در تولید پودر سفید کننده استفاده می شود.
  • هیدروکسید آمونیوم برای حذف لکه های گریس از لباس استفاده می شود.
  • هیدروکسید سدیم در تولید صابون، کاغذ و فیبر استفاده می شود و یک باز است.
  • هیدروکسید منیزیم یک آنتی اسید برای خنثی کردن اسید معده و درمان سوء هاضمه.

09128708457

باما در تماس باشید

کیمیا تهران اسید | بزرگترین مرجع مواد شیمیایی

آمارگیر وبلاگ