در حال انتقال به بانک ... processing...

 • دستکش ضد اسید

  • 105,000 تومان

  سولفات آهن

  • 58,000 تومان

  ماسک ضد اسید

  • 1,800,000 تومان

  اسید باطری

  • 100,000 تومان

  نشادر

  • 375,000 تومان

  هیپوکلریت سدیم

  • 95,000 تومان

  فرمالین

  • 110,000 تومان

  کربنات سدیم

  • 500,000 تومان

  کربنات پتاسیم

  • 850,000 تومان

  اسید نیتریک

  • 95,000 تومان

  اسید ضد بتن

  • 140,000 تومان

  کلرید سدیم

  • 50,000 تومان

  سیترات سدیم

  • 850,000 تومان

  پرکلرو اتیلن

  • 1,980,000 تومان

  سود پرک

  • 250,000 تومان

  مواد شیمیایی عمومی چیست ؟

02136303710

باما در تماس باشید

آمارگیر وبلاگ